Alapítvány

Zenélő Gyerekek Alapítvány

Kedves Szülők, tisztelt Támogatók!

Köszönjük az eddigi támogatásokat! Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük van, adományaikkal továbbra is támogassák a Zenélő Gyerekek Alapítványt!
Felajánlásaikat a főtárgy tanároknál személyesen, illetve az alapítvány számlájára köszönettel fogadjuk!

Köszönjük továbbá az elmúlt években felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-át, melynek teljes összegét - az eddigi hagyományoknak megfelelően - hangszerek és hangszertartozékok vásárlására, zenei táborunk támogatására és az Év Zenélő Gyerekének választott növendék megajándékozására fordítottuk.
Kérjük, amennyiben nincsenek másfelé elkötelezve, továbbra is gondoljanak a "Zenélő Gyerekek"-re.
Alapítványunk adószáma: 19665951-1-41

A pénzbeli támogatásokat - melyre az Alapítvány működtetéséhez, közhasznúságunk megőrzése érdekében nagy szükségünk van - szintén köszönjük!

Alapítványunk számlaszáma: 10200892-31411705-00000000
Köszönettel: Az Alapítvány vezetősége

Az alapítvány működése, céljai

A XIII. kerületi Zeneiskola "ZENÉLŐ GYEREKEK" ALAPÍTVÁNYA a szülők kezdeményezésére 1991-ben jött létre.
Az alapítvány célja
A zeneiskolai növendékek zenei képzésének támogatása.
A zenepedagógiai feltételek javítása.
Kulturális tevékenységek támogatása.
Zenei tábor támogatása.

Az alapítvány Kuratóriuma évente egy alkalommal az "Év Zenélő Gyereke" díjban részesíti a Zeneiskola legkiválóbb növendékeit.

Az alapítványt támogató magánszemélyek és az adójuk 1 %-át felajánló támogatók segítségével:
> Vásárolhattunk hangszereket (28 db) és hangszertartozékokat (vonók, zongoraszékek).
> Jubileumi évkönyvet adtunk ki az iskola 50 éves fennállása alkalmából.
> Külföldi csere kapcsolatokat támogattunk (Ausztria, Anglia, Németország, Finnország).
> Tehetséges növendékeinket támogattuk (díjak, külföldi tanulmány támogatása).
> A zenei táboraink költségeit csökkentettük.
Kérjük, támogassa alapítványunkat, hogy gyermekei jobb feltételek között tanulhassanak!

Köszönjük!

Jankó Katalin
a Kuratórium elnöke