Tájékoztató felvételizőknek

2024.04.19

Kinek ajánljuk a hangszertanulást?

Várjuk azokat a zene iránt fogékony gyerekeket, akik szeretnének valamilyen hangszeren játszani, akár a maguk és a család örömére, akár egy nagyobb közösség kedvéért, hogy megtapasztalják és átéljék az együtt zenélés semmivel nem pótolható élményét.
Iskolánkat olyan gyerekeknek ajánljuk, akik tanulmányaik mellett tudnak és akarnak időt szánni a zenével való foglalkozásra. Azoknak ajánljuk, akik tudják, hogy az eredményes hangszertanulás - csakúgy, mint a sport vagy a nyelvtanulás - kitartást, szorgalmat, rendszeres otthoni gyakorlást igényel.

Hogyan működik a zeneoktatás?

A teljes képzés ideje 12 év: 2 év előképző (nem kötelező), 6 év alapfok és 4 év továbbképző. A zeneoktatás iskolarendszerben, délutáni tanórákon, foglalkozásokon zajlik, egyrészt a központunkban, a Hollán Ernő utca 21/b épületében, másrészt kihelyezett tagozatokon, a kerület általános iskoláiban. (Részletes tájékoztatás az <Iskolánk/Telephelyeink> menüpontban)

A hangszertanulás előtt, általában 7-8 éves korban, csoportos zenei előképzőre érdemes jelentkezni. A felvételt nyert gyerekek heti 2x45 percben, 10-15 fős csoportban, megismerkednek a zene alapelemeivel, és a kottaolvasás abc-jével. Iskolánkban sikeresen működik a kisebbek számára óvodás előképző és kiselőképző is, speciális játékos foglalkozásokkal.

Mennyi elfoglaltságot jelent a hangszertanulás?

A hangszerre felvételt nyert gyerekek hetente kétszer 30 perces egyéni hangszeres oktatásban részesülnek (a különösen tehetségesek hetente kétszer 45 percben), emellett az első 4 évben heti 2x45 percben, csoportos kötelező szolfézselméleti képzést kapnak. (A 4 év szolfézs után kötelezően választhatnak a különböző iskolai zenekaraink, együtteseink, kamaracsoportjaink közül, vagy választhatnak elméleti zenei tárgyakat.)

A rendszeres otthoni hangszergyakorlás elengedhetetlen feltétele a fejlődésnek, ezt is bele kell számítani az elfoglaltságokba!

Hol mutathatják be a tudásukat a növendékek?

A növendékek a kötelező év végi vizsga mellett, a növendékhangversenyeken, tanszaki koncerteken, egyéb szerepléseken, programokon és versenyeken mutathatják be tudásukat egyénileg és zenei csoportokban, az iskolában és az iskolán kívül.

Mennyibe kerül a hangszertanulás?

A zeneiskolai képzést az állam támogatja 6-22 éves korig, a tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek. A kötelező térítési díj mértéke a tanulmányi eredménytől és életkortól függ. (Az idei tanévben 8.200 - 18.000,- Ft/félév között volt).
6 éves kor alatt, óvodás gyerekeknek, illetve felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak tandíjat kell fizetni. (Az idei tanévben 32.800,- Ft/félév volt.)
A térítési- és tandíjat a tanév megkezdésekor, illetve a II. félév kezdetén kell befizetni.
A befizetett összeg a teljes képzés költségét tartalmazza.

A tanulmányok idejére díjmentesen kölcsönözzük a választott hangszert - a hangszerállományunk erejéig.

Mi történik a felvételi meghallgatáson?

A választott hangszerre képességfelmérő felvételi meghallgatás alapján nyer felvételt a növendék. A felvételi meghallgatáson zenei hallását, ritmuskészségét, az adott hangszerre való fizikai alkalmasságát vizsgáljuk.

A felvételi meghallgatás egy választott dal elénekléséből, valamint dallami és ritmikai fordulatok visszaadásából áll.